tg,]hvj

فلوچارتی رسم کنید که دو عدد از ورودی دریافت و بزرگترین آنها را چاپ کند؟

با نام خداوند بزرگ و مهربان که هر چه دارم از اوست

توی این درس میخوام فلوچارتی رو برایتان رسم کنم که بیاد وضعیت دریافتی دو عدد رو بررسی کنه که آیا عدد اولی از دومی بزرگتر یا دومی از اولی ؟! و یا اینکه شایدم هر دوتا باهم برابر بودن؟

حالا اگه بخواهیم به صورت اصولی اینو رسم کنیم باید همه جوانبشو درست در نظر بگیریم یه چیزی هم همین الان قبل از اینکه بریم سراغ رسم فلوچارت بهتون بگم دقت کافی رو داشته باشید

هرچه دقت شما توی رسم فلوچارت در واقع نقشه برنامه شما دقیقتر باشه شما به یه برنامه نویس مبتکر و خلاق و موفق تبدیل میشید

tg,]hvj
tg,]hvj

نظرات