آموزش فلوچارت

فلوچارتی رسم کنید که دو متغیر عددی بنام های A , B دریافت و سپس محتویات آن دو را جا به جا کند؟

با نام خداوند بزرگ و مهربان
توی این بخش میخوام براتون فلوچارتی رو طراحی کنم بیاد محتویات دوتا متغیر رو جابه جا کنه
یعنی چی؟
فرض کنید دوتا ورودی ما به اینصورته
A=10
B=20
حال در خروجی میخوام محتویات دوتا متغیر به اینصورت چاپ بشه
A=20
B=10
خیلی خوب گمونم متوجه شده باشید که چه کاری باید انجام بدید
بزارید یه مثال ساده تر براتون بزنم
من دوتا لیوان در اختیارتون میزارم توی یکی از لیوان ها آب و توی یکی دیگه آب پرتقال میریزم
حالا ازتون میخوام محتویات این دوتا لیوان رو باهم جابه جا کنید
به اینصورت که لیوانی که محتویاتش آب هست رو بریزید توی لیوانی که توش آب پرتقاله و
لیوانی که آب پرتقال توشه بدون اینکه ذره ای حرومش کنید بریزید توی لیوانی که محتویات آب توش بوده
خوب حالا چیکار میکنید؟
توی فلوچارت زیر که براتون طراحی کردم بهتون نشون میدم چطور اینکارو انجام بدین

اموزش فلوچارت

نظرات