آموزش فلوچارت

فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و اگر عدد مربوطه منفی بود مثبت آن را چاپ نماید؟

با نام خداوند بزرگ و مهربان

توی این درس میخوام فلوچارتی رو رسم کنم که از ورودی یه عددی رو دریافت و اگه عدد منفی بود قرینه عدد رو چاپ کنه

اولا که میدونیم وقتی عدد کوچکتر از صفره یعنی عدد منفیه حالا چطور بیاییم قرینه اونو چاپ کنیم؟

آفرین کاملاً درسته میاییم عدد مربوطه رو در یه منفی ضرب میکنیم

در ادامه فلوچارتشو براتون رسم کردم میتونید مشاهده بفرمائید

سلام برنامه نویس

نظرات