آموزش رسم فلوچارت

فلوچارتی رسم کنید که دو عدد از ورودی دریافت و مجموع آنها را محاسبه و چاپ نماید؟

با نام خداوند بزرگ و بی همتا

توی این درس میخوام فلوچارتی رو رسم کنم که بیاد دوتا ورودی از کاربر بگیره و مجموع دو عدد رو محاسبه و چاپ کنه

روند کار بسیار ساده هست
سلام برنامه نویس

نظرات