نحوه رسم فلوچارت

فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و مشخص نماید عدد مثبته یا منفی؟

با نام خداوند بزرگ و مهربان

طبق فلوچارتی که الان قراره رسمش کنم یه عدد از ورودی وارد میشه و چون میدونیم اعداد کوچکتر از صفر میشه منفی و اعداد بزرگتر از صفر میشه مثبت اینجا یکم کارمون راحته !!! البته دقت کنید اگه عدد مساوی صفر بود چی؟
ببینید توی این قضیه که برخی ها عدد صفر رو خنثی میدونن و بعضی ها میگن مثبته هنوز اتفاق نظرهای بسیاری وجود داره
اما ما اینجا اگه توی فلوچارت عدد ورودی صفر اومد میریم مرحله چاپ و میگیم عدد ورودی شما صفر بوده و ورودی ها رو کنترل میکنیم
ولی این نکته رو در نظر داشته باشید ما صفر مثبت و صفر منفی هم داریم ولی نمیخوام فعلاً وارد فلسفه صفرها بشیم پس بریم برای رسم

سلام برنامه نویس
سلام برنامه نویس

نظرات