no-img
آموزش الگوریتم و فلوچارت

آموزش الگوریتم و فلوچارت


آموزش الگوریتم و فلوچارت

مطالب

ZIP
فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و مجموع اعداد از صفر تا عدد مربوطه را چاپ کند؟

فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و مجموع اعداد از صفر تا عدد مربوطه را چاپ کند؟


با نام خدای بزرگ توی این بخش میخوام فلوچارتی رو براتون رسم کنم که بیاد از ورودی یه عددی رو بگیره و مجموع تمامی اعداد از صفر تا خود عدد مربوطه مجموعشو محاسبه و چاپ کنه به این صورت که اگه بالفرض عدد ورودی ۸ بود به این صورت محاسبه انجام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / اردیبهشت / 1399    بازدید : 656    نویسنده : بهزاد گروسیان
ZIP
فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و تمامی اعداد زوج قبل از آن را چاپ نماید؟

فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و تمامی اعداد زوج قبل از آن را چاپ نماید؟


با نام خداوند مهربان در فلوچارتی که میخوام براتون رسم کنم یه عدد از ورودی خونده میشه عدد ممکنه هرچیزی باشه فعلاً فرض بر این میگیریم که عدد مثبت هست و بزرگتر از صفر حالا در مرحله بعدی یه شمارنده تعریف میکنیم که من اسمشو آی گذاشتم و مقدار درونشو صفر قرار دادم توی مرحله سوم بررسی میکنمکه اگر عدد ورودی ما بزرگتر از شمارنده ما بود بره توی مرحله پردازش و متغیر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / اردیبهشت / 1399    بازدید : 592    نویسنده : بهزاد گروسیان
ZIP
فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و از صفر تا عدد مربوطه را در خروجی چاپ کند؟

فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و از صفر تا عدد مربوطه را در خروجی چاپ کند؟


با نام خدای بزرگ توی این بخش میخوام فلوچارتی رو براتون رسم کنم که بیاد از ورودی یه عددی رو بگیره و تمامی اعداد از صفر تا عدد مربوطه رو چاپ کنه به این صورت که اگه بالفرض عدد ورودی 3 بود خروجی ما عددهایی که چاپ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / اردیبهشت / 1399    بازدید : 354    نویسنده : بهزاد گروسیان
ZIP
فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و زوج یا فرد بودن آن را مشخص کنه؟

فلوچارتی رسم کنید که یک عدد از ورودی دریافت و زوج یا فرد بودن آن را مشخص کنه؟


با نام خداوند بزرگ و مهربان توی این بخش میخوام فلوچارتی رو رسم کنم براتون که از کاربر یه عدد بگیره و مشخص کنه عدد زوجه یا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / اردیبهشت / 1399    بازدید : 276    نویسنده : بهزاد گروسیان